Lappeenrannan Shakkikerho

SELO-laskuri 

Tämä on epä­vi­ral­li­nen SELO-las­ku­ri, jon­ka on laa­ti­nut Jaak­ko Alamäki.

Ohje: Kir­joi­ta kent­tiin oma sekä vas­tus­ta­jien vah­vuus­lu­vut ja pelien tulok­set. Ohjel­ma las­kee uuden SELO-luvun.

Oma luku:


Uusi SELO:  

Nopea shak­ki (muu­tos 30 %) 

Vastustaja    Tulos


Yhteen­sä :        0
Odo­tus­tu­los :