Lappeenrannan Shakkikerho

Nettipelaaminen 

Megaliiga

Mega­lii­ga on Lic­hess-sivus­tol­la vii­koit­tain jär­jes­tet­tä­vä suo­ma­lai­nen pikas­ha­kin jouk­kue­tur­naus, jota on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2020 läh­tien. Tur­naus on per­jan­tai­sin klo 18.30–20.00. Tur­nauk­sen peliai­ka­na toi­mii vii­koit­tain vuo­ro­tel­len 5 min ja 3 min + 2 s.

Haluat­ko edus­taa Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­hoa Mega­lii­gas­sa? Luo itsel­le­si Lic­hess-käyt­tä­jä­ti­li (jos ei ole) ja lähe­tä liit­ty­mis­pyyn­tö Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­hon Lic­hess-jouk­ku­ee­seen (ker­ro kuka olet). Kan­nat­taa myös liit­tyä Jouk­kue­tur­naus infoon, niin saat tie­don täs­tä sekä muis­ta jär­jes­tet­tä­vis­tä turnauksista.

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho on voit­ta­nut Mega­lii­gan yli 20 ker­taa ja par­haim­mil­laan 4 ker­taa put­keen! Mega­lii­gan mita­li­tau­lu­kon löy­dät tääl­tä.