Lappeenrannan Shakkikerho

Ajankohtaista

Kuu­kausi­tur­nauk­set

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan LprSK:n kuu­kausi­tur­nauk­siin! Pelaam­me eri­pi­tui­sia tur­nauk­sia ker­hoil­toi­na, ja voit­ta­ja on se, kuka kerää eni­ten yhteis­pis­tei­tä tur­nauk­sis­ta. Kak­si eni­ten pis­tei­tä kerän­nyt­tä pal­ki­taan. Tur­nauk­sia pela­taan ohjel­man mukai­si­na kes­ki­viik­koi­na, ja ne jat­ku­vat vuo­den lop­puun asti. Tar­kem­mat tie­dot ja aika­tau­lun löy­dät tääl­tä.

Ker­hoil­lat

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­hon jär­jes­tä­mät vii­koit­tai­set ker­hoil­lat ovat kes­ki­viik­koi­sin klo 17–21. Peli­paik­ka­nam­me toi­mii Lap­peen­ran­nan Upsee­ri­ker­ho. Sivuil­ta löy­dät lisä­tie­toa ker­hoil­lois­ta ja peli­pai­kas­ta.