Lappeenrannan Shakkikerho

Ajankohtaista 

Shakkia aloittelijoille

Tule tutus­tu­maan kieh­to­van pelin maailmaan!

Ker­hom­me jäsen Jaak­ko Ala­mä­ki pitää Lau­rit­sa­lan kir­jas­tol­la shak­kio­pe­tus­ta aloit­te­li­joil­le. Ope­tus­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään tiis­tai­na 28.2., 21.3. ja 4.4. klo 17.00–18.30. Ope­tus­ti­lai­suuk­sis­sa on aihe­na mm. sään­nöt, tak­tii­koi­ta ja avaus­vai­heen perus­tei­ta. Lisäk­si vapaa­ta pelaa­mis­ta. Ter­ve­tu­loa!

Yhteys­tie­dot:

Lau­rit­sa­lan kir­jas­to, Hal­li­tus­ka­tu 27, 53300 Lap­peen­ran­ta
p. 040 1309 184
lauritsalan.kirjasto@lappeenranta.fi

Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­kir­jas­to: lappeenranta.fi/kirjasto

Kerhoillat

Joukkue-SM