Peli­paik­ka

Lap­peen­ran­nan Upsee­ri­ker­ho
Upsee­ri­tie 2, 53900 Lappeenranta

Käyn­ti pelitilaan:

Sisään­käyn­ti raken­nuk­seen Tykis­tö­pään oves­ta (vasem­man­puo­lei­nen sisään­käyn­ti tiel­tä päin kat­sot­tu­na). Peli­ti­la­nam­me toi­mii ylä­ker­ran Maa­so­ta­kou­lun kabinetti.

HUOM! Jos ketään ei ole ovel­la, kokei­le soit­taa ovel­la näky­viin nume­roi­hin, niin sinul­le tul­laan avaa­maan ovi.