Lappeenrannan Shakkikerho

Shakkivideoita 

Täs­sä on Sebas­tian Kor­ma­nin ja hänen Bar­ba­ra-vai­mon­sa teke­mä video­koos­te hänen pitä­mäs­tään kel­lo­si­mul­taa­nis­ta seu­ram­me pelaa­jien kans­sa Lap­peen­ran­nan pää­kir­jas­ton peli­ti­las­sa 5.11.2015.

Onni Kor­juk­sen simul­taa­ni Upsee­ri­ker­hol­la 7.10.2021. Simul­taa­ni pidet­tiin Sebas­tian Kor­ma­nin Lap­peen­ran­nan Ker­hol­le pitä­män sha­kin esit­te­ly­ti­lai­suu­den yhteydessä.

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­hon otte­lu TuTS:ia vas­taan jouk­kue­pi­kas­ha­kin SM-kil­pai­lus­sa vuon­na 2011.