Lappeenrannan Shakkikerho

Lappeenrannan Shakkikerho

Seurajoukkueiden SM 

Perustiedot

Seu­ra­jouk­kuei­den SM on kil­pai­lu, jos­sa eri ker­ho­jen jouk­ku­eet on jaet­tu nel­jään eri sar­jaan: SM-lii­gaan ja divi­sioo­niin 1–3. Divi­sioo­nien sisäl­lä jouk­ku­eet ovat edel­leen jaet­tu loh­koi­hin. Saman loh­kon jouk­ku­eet pelaa­vat kau­den aika­na vas­tak­kain kil­pai­luoh­jel­man mukai­ses­ti. Kau­den lopuk­si jouk­kue voi nous­ta ylem­pään sar­jaan, pudo­ta alem­paan sar­jaan tai säi­lyä nykyi­ses­sä sar­jas­sa. Lisä­tie­toa JSM:stä saat tääl­tä.

Seurajoukkueiden SM 2022–2023

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho voit­ti JSM-kau­te­na 2022–2023 III-divi­sioo­nan loh­kon 8. Tämän joh­dos­ta nousem­me ensi kau­dek­si II-divi­sioo­naan.

Tulokset

Aiemmat pelit ja analyysit