Lappeenrannan Shakkikerho

Joukkue-SM 

Perustiedot

Jouk­kue-SM on kil­pai­lu, jos­sa eri ker­ho­jen jouk­ku­eet on jaet­tu nel­jään eri sar­jaan: SM-lii­gaan ja divi­sioo­niin 1–3. Divi­sioo­nien sisäl­lä jouk­ku­eet ovat edel­leen jaet­tu loh­koi­hin. Saman loh­kon jouk­ku­eet pelaa­vat kau­den aika­na vas­tak­kain kil­pai­luoh­jel­man mukai­ses­ti. Kau­den lopuk­si jouk­kue voi nous­ta ylem­pään sar­jaan, pudo­ta alem­paan sar­jaan tai säi­lyä nykyi­ses­sä sar­jas­sa. Lisä­tie­toa JSM:stä saat tääl­tä.

Joukkue-SM 2022–2023

Lap­peen­ran­nan Shak­ki­ker­ho kil­pai­lee tänä JSM-kau­te­na 3. divi­sioo­nas­sa.

Tulokset

1. otte­lu 15.10.2022, Lap­peen­ran­ta: JyS 4 — LprSK
2. otte­lu 14.1.2023, Lap­peen­ran­ta: LprSK — JyS 3
3. otte­lu 1.4.2023, Kuo­pio: LprSK — KSY 3
4. otte­lu 1.4.2023, Kuo­pio: KSY 4 — LprSK

Tulos­tau­luk­ko

Aiemmat pelit ja analyysit